About

Agri Myanmar 2020 မွ ထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏ !

Agri Myanmar 2020 ျပပြဲ - ယဘုယ် သတင္းအခ်က္အလက္

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပဳလုပ္ျခင္း

15 - 17/10/2020

နံနက္ ၉း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီ အထိ (ေန႔စဥ္)

ရို႕စ္ဂါးဒင္း ဟိုတယ္၊ ရန္ကုန္၊ မန္မာ။

Agri Myanmar 2020 က ဘာေတြ မွ်ာ္လင့္ထားသလဲ ?

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အတြက္ အႀကီးမားဆံုး င္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲ

ကုန္ပစၥည္း ထာက္ပံ့သူ င့္ ဖန္႔ျဖဴးသူ အၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆက္သြယ္မႈ

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ နွာဖလွယ္ပြဲ/ေဟာေျပာပြဲ

ေဆးရံု/ေဆး၀ါးေစ်းကြက္/ဓါတ္ခြဲခန္း မ်ားသို႔ အလည္အပတ္သြားျခင္း

နည္းပညာအသစ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း

ဘာေၾကာင့္ မန္မာႏိုင္ငံသည္ အလားအလာေကာင္းေသာ စ်းကြက္ ဖစ္ရတာလဲ ?

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖံြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ သန္း(၆၀)ေက်ာ္၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမပထ၀ီ အေနအထား ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္း သယံဇာတမ်ား ႏွင့္အတူ အာရွ၏ “ေနာက္ဆံုးနယ္စပ္” အျဖစ္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ ေျမဆီေျမၾသဇာမ်ား ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ အလွ်ံပယ္ ေပါၾကြယ္၀ျခင္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒ႑ရီသဖြယ္ တြင္ရစ္ေလာက္ေအာင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည္။ ထိုအရာက အာရွအားလံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္သက္စရာအေကာင္းဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခအေန ရွိသည္ကိုလည္း ေျပာျပေနပါသည္။ အသီးအႏွံ မွစ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ဆန္မွစ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး အားလံုးနီးပါးကို တိုင္းျပည္ အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သည္ လုပ္သားအင္အား၏ ၆၀% ေက်ာ္ အလုပ္သမား ႏွင့္ GDP ၃၈% ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ စီးပြားေရးကို စိုးမိုးထားပါသည္။ စီးပြားေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၏ အေရးပါမႈ ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ လာမည့္ႏွစ္ေတြမွာ အလုပ္ရွင္ ေလ်ာ့ပါး လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ထူးျခားတဲ့ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ပါ၀င္ျပသသင့္သလဲ ?

 • စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုၿပီးရွာေဖြ ႏိုင္ရန္
 • ၀ယ္လက္မ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား ကို တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံုရန္
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးသူေတသီမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား ကို တိုက္ရိုက္ ေတြ႔ဆံုရန္

ဘာေၾကာင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ သင့္သလဲ ?

 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ တည္ေထာင္ရန္
 • ေနာက္ဆံုးေပၚ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာ အရင္းျမစ္မ်ား ရွာေဖြရန္
 • ၾသဇာအာဏာရွိေသာ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္
 • သင္အလည္ မလာခင္ ျပပြဲျပသသူမ်ား ႏွင့္အတူ ေတြ႔ဆံုရန္ အခ်ိန္ဇယား အရင္ျပဳလုပ္သင့္သည္
 • ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ကို ပံုေဖာ္ေနေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေပၚ အာရံုစိုက္ထားေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္မ်ား

အစိုးရ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ လက္ေအာက္တြင္ Minh Vi Co., Ltd. (VEAS) သည္ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေစ်းကြက္ထဲမွာ စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္ဖန္တီးရန္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ နံပါတ္(၁) ပလက္ေဖာင္းအျဖစ္ ဂုဏ္ယူပါသည္။ သင္ ယခုစတင္ ရယူျခင္းျဖင့္ ပထမဆံုး အသီးအပြင့္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခံစားလိုက္ပါ!

ျပသသူမ်ား အေၾကာင္း

က္ပ်ိဳးေရး ဓာတုေဆး ႏွင့္ သီးႏွံ ပိုးမႊားကာကြယ္ေရး ထုတ္ကုန္မ်ား

 • စိုက္ပ်ိဳးေရး ဓာတုေဆးမ်ား - ဓာတုပိုးသတ္ေဆး နွင့္ Intermediates (ပိုးသတ္ေဆး၊ ဘက္တီးရီးယား ကာကြယ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး ၊….) ၊ ဇီ၀ပိုးသတ္ေဆး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပိုးသတ္ေဆး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာမ်ား
 • ဓာတုဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား - ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုတက္ရွ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဖာ့စဖိတ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ကြန္ေပါင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ အထူး ဓါတ္ေျမၾသဇာ အသစ္မ်ား ( ပင္လယ္ေရညွိ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ဇီ၀ေျမၾသဇာ၊ သစ္ရြက္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ တေျဖးေျဖး ေပ်ာ္၀င္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ Trace Element ေျမၾသဇာ၊ Humid အက္ဆစ္ ေျမၾသဇာ…..)
 • ဓာတုဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား - ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုတက္ရွ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဖာ့စဖိတ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ကြန္ေပါင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ အထူး ဓါတ္ေျမၾသဇာ အသစ္မ်ား ( ပင္လယ္ေရညွိ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ဇီ၀ေျမၾသဇာ၊ သစ္ရြက္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ တေျဖးေျဖး ေပ်ာ္၀င္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ Trace Element ေျမၾသဇာ၊ Humid အက္ဆစ္ ေျမၾသဇာ…..)
 • သီးႏွံကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ဇီ၀ နည္းပညာ - အပင္ပံုမွန္ ႀကီးထြားမႈ၊ Transgenic ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေျမဆီလႊာ အားျဖည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အာဟာရျဖည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ျမက္ခင္းျပင္

စက္မႈလယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ား

 • စိုက္ပ်ိဳးေရး စက္မႈ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
 • ေျမၾသဇာ ေကာင္းဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဆက္စပ္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ အျခား ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ရဟတ္ယာဥ္ငယ္
 • အီလက္ထေရာနစ္/တိက်ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း/စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား
 • သိုေလွာင္မႈ ႏွင့္ ရိပ္သိမ္းထုတ္ကုန္မ်ား မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ပလက္စတစ္ ထုတ္ကုန္မ်ား
 • အစိတ္အပိုင္းမ်ား/အပိုပစၥည္းမ်ား
 • သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား/ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း
 • ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • ေဆးျဖန္း/ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳး/ေရပန္းေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • စြန္႔ပစ္ေရ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စြန္႔ပစ္မႈ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • ကုန္သြယ္ေရးသံုးစက္

စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား

 • ဆန္၊အေစ့၊ သစ္ခြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊…..

ဧည့္သည္မ်ား အေၾကာင္း

 • ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လယ္ယာသမားမ်ား ႏွင့္ လယ္ယာ ပိုင္ရွင္မ်ား
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသီမ်ား
 • တင္သြင္းသူမ်ား/တင္ပို႔သူမ်ား/ေအးဂ်င့္မ်ား ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ကုန္သည္မ်ား/လကၠားေရာင္းခ်သူမ်ား
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးေထာက္ပံ့ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား/စူပါမားကတ္မ်ား
 • စက္ရံုပိုင္ရွင္မ်ား/ကန္ထရိုက္တာမ်ား
 • ထုတ္လုပ္သူမ်ား/ဂ်ံဳစက္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ပိုင္ရွင္မ်ား
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား
 • အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား
 • ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
 • အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာရွင္မ်ား
 • သုေတသီမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာမ်ား
 • အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သုေတသနဌာနမွ နည္းပညာရွင္မ်ား