SEMINAR PROGRAM

SEMINAR PROGRAM

Agri Vietnam 2023

**Chương trình dự kiến, có thể thay đổi / Tentative program, subject to change
LỄ KHAI MẠC / OPENING CEREMONY
 • 10:00 - 11:00
Chương trình Lễ Khai mạc AgriLivestock Vietnam 2023
Opening Ceremony AgriLivestock Vietnam 2023
LỄ KÝ KẾT / SIGNING CEREMONY
 • 10:30 - 11:30
Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Giữa Hội Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) và Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Thực vật Việt Nam (VNPPA)
Memorandum of Understanding Signing Ceremony Between Vietnam Pesticide Association (VIPA) and Vietnam Plant Protection Association (VNPPA)
 • 11:00 - 11:30
 • Ông Phùng Hà - Tổng thư ký, Hiệp hội phân bón Việt Nam
Tổng quan về ngành phân bón Việt Nam
Overview of Vietnam's fertilizer industry
 • 11:30 - 12:00
 • Ông Diego Giuffrè - Giám đốc Kỹ thuật Nông học & Kinh doanh khối doanh nghiệp, BiOWiSH Technologies(Diego Giuffrè - Agronomy Technical & Sales Corporate Account Manager, BiOWiSH Technologies)
Công nghệ sinh học với phân bón thế hệ mới, ứng dụng tại Việt Nam góp phần phát triển nông nghiệp hữu cơ và giảm phát thải
Biotechnology with new generation fertilizers, applied in Vietnam, contributes to the development of organic agriculture and reduces emissions
 • 13:30 - 14:15 
 • Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch, Hội Doanh nghiệp SX - KD Thuốc bảo vệ thực Vật Việt Nam(Mr. Nguyen Van Son - Chairman, Vietnam Pesticide Association)
Tổng quan chung về quản lý thuốc bảo vệ thực vật và một số cập nhật về thị trường thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam
General overview of pesticide management and some updates on Vietnam's pesticide market
 • 14:15 - 15:00 
 • TS. Phan Thị Thu Hiền, giám đốc Trung tâm KDTV Sau nhập khẩu II
Quy định chung về kiểm định thực vật và an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu sang Trung Quốc và thông tin hướng dẫn việc xin cấp mã số vùng trồng
General regulations on plant inspection, food safety for goods of plant origin that are exported to China, and information on how to apply for a planting area code
 • 15:00 - 15:45 
 • AGRO - PJ MARGO
Phản ứng tăng trưởng của thực vật đối với các chất Humic từ "Sinh khối nông nghiệp tái tạo" và cho "Nguồn khai thác"
"Plant growth responses to Humic Substances from "Renewable Agri-biomass" and for "Mined sources"
 • 15:45 - 16:30 
 • Tiến sỹ Nguyễn Hữu Thoại, Viện trưởng Viện cây ăn quả Miền Nam (Dr. Nguyen Huu Thoai, Director of Southern Horticultural Research Institute)
Nhu cầu và xu hướng sử dụng phân bón trong ngành rau quả
The demand and the trend for fertilizer use in the fruit and vegetable industry
 • 10:00 - 10:45
 • PGS.TS Nguyễn Quang Thiệu, Phó trưởng khoa chăn nuôi thú y - ĐH Nông lâm Tp.HCM (Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quang Thieu, Vice Dean of Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Medicine - Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry)
Xu hướng dinh dưỡng vật nuôi hiện nay
Current trends in pet nutritions
 • 10:45 - 11:30
 • PGS-TS Đỗ Tiến Duy - ĐH Nông lâm TP.HCM (Assoc. Prof. Dr. Do Tien Duy - Nong Lam University, Ho Chi Minh City)
Chăn nuôi heo
Pig farming
 • 11:30 - 12:00
 • Ông Hồ Mộng Hải - Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn (Mr. Ho Mong Hai - Representative of Vietnam Association of Ruminant Husbandry (VINARUHA))
Chăn nuôi gia súc lớn trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới
Ruminant Husbandry: Overview and Trends
 • 13:00 - 14:00
 • LSV CHINA
TBC
 • 14:00 - 15:00
 • VIETCROPCHEM
Các sản phẩm phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật công nghệ tiên tiến của Vietcropchem
Fertilizer & Crop protection products with advanced technology of Vietcropchem