SEMINAR PROGRAM

SEMINAR PROGRAM

Agri Vietnam 2019

Seminar Room 2/Phòng Hội Thảo 2, Saigon Exhibition and Convention (SECC), HCMC

 • 10:45 - 11:15
 • Mr. Chen Xia Marketing manager, Beijing Asianew Business Consulting co., ltd.
 • Ms. Seline Zhang Marketing manager, Beijing Asianew Business Consulting co., ltd.
Vietnamese Company registration explanation
Hội thảo chủ đề "Giải thích về việc đăng ký công ty tại Việt nam" trình bày bởi Ông Chen Xia và Bà Selina Zhang, Quản lý tiếp thị, Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh Beijing Asianew.
 • 11:20 - 11:15
 • Mr. LiuJian Vice General manager, Qingdao Baojia Automating Equipment co., ltd.
Systematic solution for modern smart manufacturing
Hội thảo chủ đề "Giải pháp có hệ thống cho việc sản xuất hiện đại và thông minh" trình bày bởi Ông LiuJian, Phó tổng quản lý công ty TNHH Qingdao Baojia Automating Equipment
 • 11:55 - 12:25
 • Mr. Wang Xiaobing CEO Jiangsu DeepAgri Intelligent Technical ltd.
Advanced Technology and Equipment for Poultry Farming industry
Hội thảo chủ đề "Công nghệ và thiết bị tiên tiến cho ngành chăn nuôi gia câm" trình bày bởi Ông Wang Xiaobing, CEO Jiangsu DeepAgri Intelligent Technical ltd.
 • 13:30 - 14:15
 • Mr. Nguyen Tri Ngoc Vice President Vietnam Fertilizer Association
Investment policy and registration of agricultural chemicals
Hội thảo chủ đề "Chính sách đầu tư và đăng ký hóa chất nông nghiệp" trình bày bởi Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ Tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam
 • 14:20 - 14:50
 • Dr. Pham Xuan Vinh Vice Director Green And Green Company
Drones in Crop Disease and Pest Control
Hội thảo chủ đề "Ứng dụng máy bay phun không người lái để quản lý dịch hại, bệnh hại trên cây trồng" trình bày bởi Ông Phạm Xuân Vinh, Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Và Xanh
 • 14:55 - 15:40
 • Ông Phạm Trung Phú Kubota Vietnam
KUBOTA - Companion with Vietnamese Agriculture
Hội thảo chủ đề "KUBOTA – Đồng Hành Cùng Nông Nghiệp Việt" trình bày bởi Phạm Trung Phú, Kubota Vietnam
 • 15:45 - 16:15
 • Ms. Catherine Sales Manager, Shandong Zotiser Biological Technology co., ltd.
Zositer Company and Product introduction
Hội thảo chủ đề "Giới thiệu sản phẩm và công ty Zositer" trình bày bởi Bà Catherine, Quản lý bán hàng, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Shandon Zositer